Đăng ký tham dự


(Email sẽ được sử dụng để đăng nhập tài khoản trên website)

(Ví dụ: +12345678 máy lẻ 233)

Giá hội nghị (VND/người)

Đăng ký trước ngày 31.03.2021
(Giá từ Ngày 01 tháng 03, 2021 đến trước Ngày 31 tháng 03, 2021)
Hội nghị Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 8 (23-24/04/2021)
(*) Phí đăng ký bao gồm quyền truy cập hội nghị trực tuyến và nhận chứng chỉ CME.
Tổng (vnđ) *:

Phương thức thanh toán

Vui lòng lựa chọn phương thức thanh toán


Điều khoản thanh toán (Chính sách hoàn/ hủy/ thay đổi...)

Điều khoản thanh toán....
Tôi đồng ý với các Điều khoản chính sách

Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Trở lại đầu trang