Tin tức

Tin tức mới và Sự kiện?

01

Thông báo về Hội nghị

Chi hội Điện quang can thiệp Việt Nam (VSIR) thuộc Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam (VSRNM) dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 11 – VSIR 2024 vào thứ 6 và thứ 7, ngày 19 và 20 tháng 04 năm 2024 tại khách sạn Pullman Vũng Tàu - 15 Đường Thi Sách, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

02

Thư mời tài trợ Hội nghị

Chi Hội Điện quang can thiệp Việt Nam thuộc Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 11 – VSIR 2024 vào thứ 6 và thứ 7, ngày 19 và 20 tháng 04 năm 2024 tại khách sạn Pullman Vũng Tàu - 15 Đường Thi Sách, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

03

Mức tài trợ và quyền lợi

Ban tổ chức Hội nghị khoa học Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 11 – VSIR 2024 của Chi Hội Điện quang can thiệp Việt Nam xin trân trọng thông báo các các mức tài trợ triển lãm gian hàng tại hội nghị như sau:Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top