Tin tức

Tin tức mới và Sự kiện?

01

Thông báo về Hội nghị

Chi Hội Điện quang can thiệp Việt Nam thuộc Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 10 – VSIR 2023 dự kiến tổ chức vào thứ 6 và thứ 7 ngày 21 và 22 tháng 04 năm 2023 tại khách sạn The Reed Ninh Bình, Đường Đình Điền, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình.

02

Thư mời tài trợ Hội nghị

Chi Hội Điện quang can thiệp Việt Nam thuộc Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 10 – VSIR 2023 dự kiến tổ chức vào thứ 6 và thứ 7 ngày 21 và 22 tháng 04 năm 2023 tại khách sạn The Reed Ninh Bình, Đường Đình Điền, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình.

03

Mức tài trợ và quyền lợi

Ban tổ chức Hội nghị khoa học Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ 10 – VSIR 2023 của Chi Hội Điện quang can thiệp Việt Nam xin trân trọng thông báo các các mức tài trợ triển lãm gian hàng tại hội nghị và trên website Hội nghị https://vsir.vn như sau:

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
TÀI TRỢ VÀNG
TÀI TRỢ BẠC
TÀI TRỢ ĐỒNG


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top