FAQs

Thủ tục đăng ký Hội viên của Hội như thế nào?

Hội viên có nhu cầu đăng ký, vui lòng gửi yêu cầu vào email: :radiologyvn@gmail.com

Tôi muốn biết quyền lợi khi là thành viên của Hội?
Phí tham gia Hội nhu thế nào
Tôi muốn biết quy định xử phạt Hội viên khi vi phạm nội quy của Hội?
Go to top